Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

A Nyíregyházi Tankerületi Központ 33,26 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően megvalósult a tornaterem burkolatának cseréje, annak festése, és a tornatermi öltözők-vizesblokkok komplett felújítása. A termek elavult bútorzatának cseréjére, eszközök beszerzésére is sor került.

Az Európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházásnak köszönhetően a Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek felújítása, illetve a mindennapos testnevelés korszerű feltételeinek biztosítása érdekében a tornatermi öltözők komplett vizesblokkjainak felújítása valósulhatott meg. A projekt keretében az intézmény akadálymentesítése mellett a tornaterem burkolatának cseréje, annak festése, és a tornateremi öltözők-vizesblokkok komplett felújítása készülhetett el, illetve a minőségi oktatás infrastrukturális feltételeinek megvalósulása érdekében a tantermek jelentős hányadában a rossz állapotú radiátorok cseréjére is sor kerülhetett. A felújított helyiségekben új radiátorok lettek felszerelve, termosztatikus szelepekkel ellátva. Az érintett helyiségekben az elektromos vezetékek cseréje is megtörtént, az új kapcsolók, armatúrák felszerelésével együtt. a felújítás során az öltözőkben, vizesblokkokban valamennyi szaniter cserére került a csaptelepekkel együtt, továbbá a megtörtént a falak és a mennyezet vakolásának javítása, és festése is. A minőségi oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében, a támogatásnak köszönhetően iskolabútorok beszerzésére is sor kerülhetett.

A felújítás eredményeként létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.